VEDAG to niemiecki producent nowoczesnych pap zgrzewalnych i samoprzylepnych oferowanych w kompletnych systemach na dachy płaskie, tarasy, dachy zielone oraz fundamenty. Jesteśmy regionalnym dystrybutorem systemów hydroizolacji VEDAG.

Papy termozgrzewalne nawierzchniowe

VEDATECT EUROFLEX PYE PV 250 S5

Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana elastomerem (SBS), na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2.

Zastosowanie:
VEDATECT EUROFLEX PYE PV 250 S5 przeznaczona jest do wykonywania hydroizolacji jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych w renowacji i budownictwie nowym w systemach VEDAG np. dach ocieplany, renowacja dachu, dach użytkowy, dach przemysłowy.


VEDAHIT PYE PV 250 S5
Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana elastomerem (SBS), na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2.
Zastosowanie:
VEDAHIT PYE PV 250 S5 przeznaczona jest do wykonywania hydroizolacji jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych w renowacji i budownictwie nowym w systemach VEDAG np. dach ocieplany, renowacja dachu.


VEDASPRINT PYE PV 180 S4
Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana elastomerem (SBS), na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 180 g/m2.
Zastosowanie:
VEDASPRINT przeznaczona jest do wykonywania hydroizolacji jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych w renowacji i budownictwie nowym w systemach VEDAG np. dach ocieplany, renowacja dachu, dach przemysłowy.


VEDATORCH PYE PV 180 S4
Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana elastomerem (SBS), na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 180 g/m2.
Zastosowanie:
VEDATORCH przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnej dachów jako wierzchnia warstwa wielowarstwowych pokryć dachowych.


Papy termozgrzewalne podkładowe

VEDATECT PYE PV 200 S5T
Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana elastomerem (SBS), na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2.
Zastosowanie:
VEDATECT PYE PY 200 S5T przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnej, w szczególności jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Również do hydroizolacji ścian fundamentowych, płyt dennych, tarasów i balkonów. Znajduje zastosowanie w renowacji i budownictwie nowym w systemach VEDAG np. dach ocieplony, renowacja dachu, dach użytkowy, dach przemysłowy.


VEDATECT PYE G 200 S4 Blank
Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana elastomerem (SBS), na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2.
Zastosowanie:
VEDATECT PYE G 200 S4 Blank przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnej, w szczególności jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Również do hydroizolacji ścian fundamentowych, płyt dennych, tarasów i balkonów. Znajduje zastosowanie w renowacji i budownictwie nowym w systemach VEDAG np. dach ocieplony, renowacja dachu, dach użytkowy, dach przemysłowy.


VEDASPRINT Blank (PYE PV 180 S4)
Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana elastomerem (SBS), na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 180 g/m2.
Zastosowanie:
VEDASPRINT Blank przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnej, w szczególności jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz do hydroizolacji ścian fundamentowych, płyt dennych, fundamentów. Znajduje zastosowanie w systemach VEDAG np.: dach ocieplany, dach użytkowy, dach przemysłowy.


VEDATORCH Blank (PYE PV 180 S4)
Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana elastomerem (SBS), na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 180 g/m2.
Zastosowanie:
VEDATORCH Blank przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnej, w szczególności jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych.


VEDATECT G 200 S4
Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa oksydowana, na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze 200 g/m2.
Zastosowanie:
VEDATECT G 200 S4 przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnej, w szczególności jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych.


Papy samoprzylepne

VEDASTAR
Papa asfaltowa samoprzylepna wierzchniego krycia modyfikowana elastomerem (HT), wzmocniona włókniną poliestrową (KTP). Parametry techniczne papy znacznie przewyższają minimalne wymagania norm.
Zastosowanie:
VEDASTAR przeznaczona jest do wykonywania jednowarstwowych pokryć dachowych w budownictwie nowym w systemach VEDAG np. VEDASTAR dach kreatywny, przy nachyleniu połaci min. ≥2% lub jako warstwa wierzchnia w renowacjach istniejących pokryć.


VEDATOP SU

Papa asfaltowa samoprzylepna podkładowa modyfikowana elastomerem (SBS), na osnowie welonu z włokien szklanych wzmocniony siatką szklaną.
Zastosowanie:
VEDATOP SU przeznaczona jest do wykonywania warstwy podkładowej w wielowarstwowych pokryciach. Papa może być przyklejona bezpośrednio do płyt styropianowych.


Papy paroizolacyjne

VEDAGARD AL-E
Papa asfaltowa paroizolacyjna termozgrzewalna z wkładką aluminiową odporną na działanie alkaliczne i korozję, modyfikowana elastomerem (SBS), zabezpieczoną włókniną szklaną przed szorstkością podłoża.
Zastosowanie:
VEDAGARD AL-E stosowana jest jako paroizolacja dachów, przede wszystkim na podłożach betonowych lub betonu lekkiego. Dzięki elastycznej na zimno elastomerowo-bitumicznej warstwy kryjącej nadaje się do stosowania, szczególnie, jako paroizolacja i uszczelnianie uzupełniające w chłodnych porach roku.


VEDAGARD SK
Papa asfaltowa paroizolacyjna samoprzylepna z wkładką aluminiową odporną na działanie alkaliczne i korozję, rozrywanie gwoździami raz na przetarcia od chodzenia, modyfikowana elastomerem (SBS), zabezpieczoną włókniną szklaną.
Zastosowanie:
VEDAGARD SK, stosowana jest jako paroizolacja dachów zgodnie z zaleceniami producenta, przede wszystkim na podkładach z blachy profilowej trapezowej stalowej lub podkonstrukcjach z deskowania drewnianego wzgl. z materiałów drewnianych.