Papy Vedag - zgrzewalne i samoprzylepne

do wszechstronnych zastosowań w budownictwie - dachy płaskie, dachy zielone, tarasy, fundamenty

VEDAG to niemiecki producent nowoczesnych pap zgrzewalnych i samoprzylepnych oferowanych w kompletnych systemach na dachy płaskie, tarasy, dachy zielone oraz fundamenty.
Jesteśmy regionalnym dystrybutorem systemów hydroizolacji VEDAG.


Papy zgrzewalne, wierzchniego krycia

Vedatect Euroflex PYE PV 250 S5

Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana elastomerem (SBS), na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 i giętkości do -25°C. Papa Vedatect Euroflex PYE PV 250 S5 przeznaczona jest do wykonywania hydroizolacji jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych w renowacji i nowym budownictwie w systemach Vedag np. dach ocieplany, renowacja dachu, dach użytkowy, dach przemysłowy.


Vedahit PYE PV 250 S5

Papa asfaltowa termozgrzewalna nawierzchniowa modyfikowana elastomerem (SBS), na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 i giętkości do -15°C. Papa Vedahit PYE PV 250 S5 przeznaczona jest do wykonywania hydroizolacji jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych w renowacji i nowym budownictwie w systemach Vedag np. dach ocieplany, renowacja dachu.


Vedasprint PYE PV 180 S4

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana elastomerem (SBS), na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 180 g/m2 i giętkości do -25°C. Papa Vedasprint PYE PV 180 S4 przeznaczona jest do wykonywania hydroizolacji jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych w renowacji i nowym budownictwie w systemach Vedag np. dach ocieplany, renowacja dachu, dach przemysłowy.


 

Papy zgrzewalne podkładowe

Vedatect PYE PV 200 S5

Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana elastomerem (SBS), na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 i giętkości do -25°C. Papa Vedatect PYE PY 200 S5 z talkowaną posypką drobnoziarnistą przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnej, w szczególności jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Stosowana do hydroizolacji ścian fundamentowych, płyt dennych, tarasów i balkonów. Znajduje zastosowanie w renowacji i nowym budownictwie w systemach Vedag np. dach ocieplony, renowacja dachu, dach użytkowy, dach przemysłowy.


Vedatect PYE G200 S4

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa modyfikowana elastomerem (SBS), na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze 200 g/m2 i giętkości do -25°C. Papa Vedatect PYE G200 S4 przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnej, w szczególności jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Również do hydroizolacji ścian fundamentowych, płyt dennych, tarasów i balkonów. Znajduje zastosowanie w renowacji i nowym budownictwie nowym w systemach Vedag np. dach ocieplony, renowacja dachu, dach użytkowy, dach przemysłowy.


Vedasprint Blank

Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana elastomerem (SBS), na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 180 g/m2 i giętkości do -25°C. Papa Vedasprint Blank przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnej, w szczególności jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz do hydroizolacji ścian fundamentowych, płyt dennych, fundamentów. Znajduje zastosowanie w systemach Vedag np.: dach ocieplany, dach użytkowy, dach przemysłowy.


Vedatect PYE G200 S4 (-15)

Papa podkładowa zgrzewalna modyfikowana elastomerem (SBS), na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze 200 g/m2 i giętkości do -15°C. Papa Vedatect PYE G200 S4 (-15) przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnej, w szczególności jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych.


Vedatorch

Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana elastomerem (SBS), na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 160 g/m2 i giętkości do -15°C. Papa Vedatorch przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnej, w szczególności jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych.


 

Papy samoprzylepne

Vedastar

Papa samoprzylepna wierzchniego krycia modyfikowana elastomerem (TOP), wzmocniona wkładką kompozytową KTP i giętkości do -30°C. Parametry techniczne papy znacznie przewyższają minimalne wymagania norm. Papa Vedastar przeznaczona jest do wykonywania jednowarstwowych pokryć dachowych w nowym budownictwie w systemach Vedag np. Vedastar dach kreatywny, przy nachyleniu połaci min. ≥2% lub jako warstwa wierzchnia w renowacjach istniejących pokryć.


Vedatop SU

Papa samoprzylepna podkładowa modyfikowana elastomerem (SBS), na osnowie KTG - kompozytu włókien szklanych i poliestrowych i giętkości do -30°C. Papa Vedatop SU przeznaczona jest do wykonywania warstwy podkładowej w wielowarstwowych pokryciach. Papa może być przyklejona bezpośrednio do płyt styropianowych i takie jest najczęstsze jej zastosowanie, np. w systemie dach ocieplany Vedag.


Vedatop SU(20)

Papa samoprzylepna podkładowa modyfikowana elastomerem (SBS), na osnowie KTG - kompozytu włókien szklanych i poliestrowych i giętkości do -30°C. Papa Vedatop SU(20) przeznaczona jest do wykonywania warstwy podkładowej w wielowarstwowych pokryciach. Papa może być przyklejona bezpośrednio do płyt styropianowych i takie jest najczęstsze jej zastosowanie, np. w systemie dach ocieplany Vedag.


Vedatop TM

Papa podkładowa z samoprzylepnym bitumem modyfikowanym elastomerem (SBS), na osnowie z siatki szklanej o gramaturze 120 g/m2 i giętkości do -30°C. Papa Vedatop TM przeznaczona jest do wykonywania warstwy podkładowej na wełnie mineralnej w wielowarstwowych pokryciach. Wyrób należy kleić do podłoża wykorzystując właściwości samoprzylepne masy asfaltowej znajdującej się od spodniej strony papy. Ostateczną wytrzymałość połączenia uzyskuje się w momencie przygrzania papy wierzchniego krycia.


 

Papy paroizolacyjne

Vedagard Radon AL-V4E

Papa paroizolacyjna, termozgrzewalna z wkładką z folii aluminiowej wzmocnioną siatką szklaną. Bitum modyfikowany elastomerem (SBS) o giętkości do -25°C. Papa Vedagard Radon AL-V4E przeznaczona jest do wykonywania warstwy paroizolacyjnej pod izolacją termiczną taką jak styropian EPS, twarda wełna mineralna oraz płyty poliuretanowe PIR, przede wszystkim na podłożu betonowym. Dzięki elastycznej na zimno elastomerowo-bitumicznej warstwy kryjącej nadaje się do stosowania, szczególnie, jako paroizolacja i uszczelnianie uzupełniające w chłodnych porach roku. W przypadku stosowania tej papy do izolacji przeciwwodnej (zgodnie z PN-EN 13969) stanowi barierę antyradonową.


Vedagard AL-E

Papa paroizolacyjna, termozgrzewalna z wkładką aluminiową odporną na działanie alkaliczne i korozję, wzmocnioną siatką szklaną. Bitum modyfikowany elastomerem (SBS) o giętkości do -15°C. Papa Vedagard AL-E stosowana jest jako paroizolacja dachów pod izolacją termiczną taką jak styropian EPS, twarda wełna mineralna oraz płyty poliuretanowe PIR, przede wszystkim na podłożach betonowych lub betonu lekkiego. Dzięki elastycznej na zimno elastomerowo-bitumicznej warstwy kryjącej nadaje się do stosowania, szczególnie, jako paroizolacja i uszczelnianie uzupełniające w chłodnych porach roku.


Vedagard Multi SK

Papa asfaltowa paroizolacyjna samoprzylepna z wkładką aluminiową odporną na działanie alkaliczne i korozję, rozrywanie gwoździami oraz na przetarcia od chodzenia, modyfikowana elastomerem (SBS), zabezpieczoną włókniną szklaną o giętkości do -25°C. Papa Vedagard Multi SK stosowana jest jako paroizolacja dachów pod izolacją termiczną taką jak styropian EPS, twarda wełna mineralna oraz płyty poliuretanowe PIR, przede wszystkim na podkładach z blachy profilowej trapezowej stalowej lub podkonstrukcjach z deskowania drewnianego wzgl. z materiałów drewnianych.


 

Papy przeciwkorzenne

Vedaflor WF5

Papa przeciwkorzenna zgrzewalna papa na osnowie z włókniny poliestrowej, z asfaltu modyfikowanego SBS o giętkości do -25°C, z dodatkiem substancji zabezpieczających papę przed przerastaniem korzeni roślin. Papa korzenioodporna Vedaflor WF5 stosowana jest w systemach Vedag takich jak dach zielony czy dach użytkowy. Zastosowanie tej papy na zielone dachy gwarantuje jego długą żywotność.


Vedaflor WF4

Papa przeciwkorzenna zgrzewalna papa na osnowie z włókniny poliestrowej, z asfaltu modyfikowanego SBS o giętkości do -25°C, z dodatkiem substancji zabezpieczających papę przed przerastaniem korzeni roślin. Papa korzenioodporna Vedaflor WF4 stosowana jest w systemach Vedag takich jak dach zielony czy dach użytkowy. Zastosowanie tej papy na zielone dachy gwarantuje jego długą żywotność.


 

Zapytaj o ofertę