Styropian spadkowy - kliny, kontrspadki

Spadki dachu są konieczne dla skutecznego odwodnienia jego połaci. Warstwy spadkowe dla dachów płaskich i tarasów przygotowujemy ze styropianu i dostarczamy na budowę jako prefabrykat.
Styropianowe płyty spadkowe;są techniczną i ekonomiczną alternatywą dla warstwy spadkowej wykonywanej dotychczas metodą wylewki na mokro. Zastosowanie styropianowych płyt spadkowych znacznie skraca realizację robót dekarskich.

Przygotowujemy indywidualne rozwiązania spadków dla połaci dachów i tarasów na podstawie projektu wykonawczego budynku.


Styropian spadkowy - kliny spadkowe jednokierunkowe

Kąt nachylenia połaci dachu,

a więc projektowanych profilowanych spadków styropianowych może być podany na dwa sposoby:
· spadek w procentach
· spadek w stopniach
W projektowaniu spadków dachów płaskich najczęściej spotykamy się ze spadkiem wyrażanym w procentach. W zależności od projektu wykonawczego budynku najczęściej przygotowujemy i dostarczamy kliny styropianowe o określonym nachyleniu, najczęściej jest to 2% lub 3%. Procent spadku oznacza w skrócie, iż na każdym 1m przybywa/ubywa określona ilość centymetrów docieplenia, dla 2% są to o 2cm grubości izolacji więcej/mniej na każdy 1m spadku
Nachylenie w procentach to wg definicji tangens kąta nachylenia dachu w %. Nachylenie 100% to 45 stopni.
Oznacza to , że rysując w poziomie linię o długości 100cm i na jednym końcu w pionie linię o długości nachylenia w cm. Łącząc oba końce mamy odcinek o nachyleniu dachu. Spadek wyrażany w procentach uzyskujemy z długości (w cm) pionowej linii.
Często w projektach możemy spotkać się z zapisem w stopniach (°) Poniżej przedstawiamy kilka gotowych przeliczeń z procentów na stopnie i na odwrót:
· 1,50% = 0,86°
· 1,75% = 1,00°
· 2,00% = 1,15°
· 3,00% = 1,72°
· 3,50% = 2,00°
· 4,00% = 2,29°
· 5,00% = 2,86°
· 6,00% = 3,43°
· 7,00% = 4,00°
· 8,00% = 4,57°
· 9,00% = 5,14°

Kliny spadkowe styropianowe jednokierunkowe służą do ukierunkowania wody z jednej strony dachu na drugą (np. z kalenicy w kierunku rynny). Jeśli na dachu zastosowane będą punktowe odwodnienia (wpusty dachowe, np. z kołnierzami bitumicznymi) konieczne będzie zastosowanie dodatkowo przeciwspadków / kontrspadków styropianowych (omówionych w dalszej części strony).

Rodzaj stosowanego styropianu spadkowego

w projektach wykonawczych dotyczących spadków połaci dachowej najczęściej spotykamy się z klinami styropianowymi na styropianie dachowym typu EPS 100-038. Z własnego doświadczenia możemy polecić go jako styropian spełniający podstawowe kryteria wytrzymałości na ściskanie na większości dachów płaskich. Przy bardziej wymagających dachach, a zwłaszcza tarasach, warto przemyśleć zakup styropianu spadkowego wykonanego ze styropianu EPS 200-036, cechuje się on znacznie większą wytrzymałością na ściskanie.


Kontrspadki (przeciwspadki) - styropian spadkowy dwukierunkowy

Co to są kontrspadki styropianowe?

Przeciwspadki styropianowe służą do kształtowania spadków z izolacji termicznej, dzięki czemu możliwe jest odprowadzanie wody opadowej z dachów płaskich. Zapewniają odprowadzenie wody do określonego punktu, na ogół do wpustów dachowych. Najczęściej wykonuje się je ze styropianu EPS 100-038

Gdzie i kiedy stosujemy przeciwspadki?

Układa się je na końcu, na klinach styropianowych (jednokierunkowych). Kontrspadki styropianowe stosuje się po to, aby woda opadowa nie gromadziła się w korytach utworzonych z klinów zarówno w środkowej części połaci dachu płaskiego jak i przy attykach (murkach ogniowych), a także przy kominach i innych elementach dachu.

Czym mocujemy spadki dwukierunkowe?

Najlepszym sposobem jest zastosowanie kleju poliuretanowego jednoskładnikowego np. Deko (w opakowaniach 5kg) lub pianokleju Insta-Stik (w opakowaniach 750ml z gwintem na pistolet do pian.

Jakie kolejne warstwy hydroizolacji na styropian spadkowy?

Jako pierwszą warstwę hydroizolacji zarówno na styropianie z klinów styropianowych jak i kontrspadków styropianowych należy ułożyć papę podkładową samoprzylepną o dużej wytrzymałości na zrywanie oraz giętkości w niskich temperaturach. Z naszego doświadczenia polecić możemy papę marki Vedag - papę samoprzylepną Vedatop SU. Następną, ostateczną warstwą hydroizolacji jest zastosowanie zgrzewalnej papy wierzchniego krycia, np. Vedatect Euroflex.


Trójkąty styropianowe, izokliny, kliny przyattykowe

Co to są trójkąty styropianowe?

Izoklin to równoramienny trójkątny klin dachowy pomagający w wywijaniu hydroizolacji na powierzchnie pionowe. Trójkątne kształtki ze styropianu pozwalają na należyte wykonanie detali dachów płaskich, tj. należyte wywinięcie izolacji wodochronnej w postaci pap asfaltowych na powierzchnie pionowe. Mogą występować w dwóch wersjach:
· bez papy
· oraz jako trójkąty, izokliny laminowane papą
Jedna z krawędzi klina dachowego jest delikatnie sfazowana – pozwala to na dopasowanie się do ewentualnych nierówności, na połączeniu dachu z np.: kominem. Takie nierówności występują najczęściej przy renowacji dachów. Kliny dachowe na ogół stosowane są w przypadku izolacji wodochronnych w postaci pap asfaltowych. Klin dachowy pozwala na solidne i bezpieczne przygrzanie pap podkładowych i nawierzchniowych w miejscach styku powierzchni poziomych z pionowymi.

Dostępne rodzaje izoklinów styropianowych

Wszystkie oferowane trójkąty styropianowe laminowane papą (na przeciwprostokątnej) lub bez papy mają długość 100 cm. Występują w kilku rozmiarach ich boków:
· trójkąt styropianowy o bokach 5 x 5 cm,
· trójkąt styropianowy o bokach 8 x 8 cm,
· trójkąt styropianowy o bokach 10 x 10 cm,
· trójkąt styropianowy o bokach 12 x 12 cm,
· trójkąt styropianowy o bokach 15 x 15 cm,
· trójkąt styropianowy o bokach 20 x 20 cm,


Zapytaj o ofertę